Detaljprosjektering

Detaljprosjektering

Et byggeprosjekt er ofte inndelt i forskjellige faser, hvor de viktigste er som følger;

  • Byggeprogram
  • Mulighetsstudie
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Anbudsprosess
  • Kontrahering
  • Oppfølging under bygging
  • Garanti og reklamasjonsperiode
  • Drift

Detaljprosjekteringen baseres ofte på et godkjent forprosjekt. I en totalentreprise gjennomføres detaljprosjekteringen som et samarbeid mellom rådgiver og entreprenør. I en tradisjonell hoved- eller generalentreprise utføres detaljprosjekteringen av RI før entreprenør blir kontrahert. Dvs. entreprenør blir kontrahert i en anbudsprosess basert på anbudsdokumentasjon etter NS 3420 utarbeidet av RI i samarbeid med byggherren. Detaljprosjekteringen i en totalentreprise ender i arbeidstegninger som grunnlag for bygging. I en tradisjonell entreprise har tegningene status som anbudstegninger før de bearbeides til arbeidstegninger. Detaljprosjektering legger altså til rette for bygging, og i det ligger et stort krav til presisjonsnivå.