Universell utforming

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke. Universell utforming inngår som en naturlig del av alt vårt arbeide.