Avfallsplaner, kildesortering og renovasjonsløsninger

Avfallsplaner, kildesortering og renovasjonsløsninger

Det kommer stadig strengere krav til renovasjonsløsninger som skal være hensiktsmessige og effektive for både bruker og renovatør. Samtidig skal løsningene legge til rette for kildesortering, for mest mulig ombruk og gjenvinning av avfallet. I de store byene bygges det stadig tettere og det kreves oftere skreddersydde løsninger, samtidig som det skal være optimale løsninger for de mellomstore byene og landlige omgivelser og hytteområder.

Hjellnes Consult har lang erfaring med å planlegge tradisjonelle beholderløsninger for innvendig og utendørs sortering, nedgravde løsninger med hel eller delvis nedgravde containere og avfallssug. Vi jobber bredt innenfor avfallssektoren, og planlegger løsninger for avfallshåndtering for kommuner og avfallsselskaper, universiteter og utbyggingsselskaper. Vi mener at medvirkning fra oppdragsgiver under planlegging og gjennomføring er en forutsetning for et godt resultat. Vi legger stor vekt på at å være faglig oppdatert, i forhold til gjeldende og fremtidig regelverk og i forhold til ny teknologi og digitalisering.