Samfunnsplanlegging

Samfunnsplanlegging

Hjellnes Consult har solid erfaring med utredning og planlegging av samferdselsanlegg med sitt miljø av formgivere, trafikk- og veiplanleggere. Våre prosjekter blir i stor grad gjennomført i tverrfaglige team der vi drar nytte av den spesialkompetanse som finnes i Hjellnes Consult as. Vi utarbeider planer for alle typer veianlegg fra samlevei til motorvei, og ned til rasteplasser og parkeringsanlegg, kollektivterminaler og gang- og sykkelveier. Oppdragene omfatter alle planfaser fra konsekvensutredninger og landskapsanalyser, til hovedplaner og traséutredning, til reguleringsplaner og byggeplaner med oppfølging. Våre landskapsarkitekter har god erfaring med denne type oppgaver, og bidrar med kunnskap om terrengforming og terrengtilpasning, beplantningsplaner og utforming av støyskjermer, murer og lignende.