Byanalyse

Stedsanalyse

Landskapsanalyse, stedsanalyse og byanalyse innebærer kartlegging av stedets karakter og potensiale. Når man planlegger i det fysiske miljøet, i byen eller i det åpne landskapet, har man bruk for systematiske undersøkelser av stedet – altså en landskapsanalyse. Analyser av landskapet er et godt grunnlag for å lage en helhetlig plan for et område. Temakart som viser ulike terrengformer, romforhold og strukturer, utarbeides som grunnlag for diskusjon og analyse. I landskapsanalysen drøftes alle de ulike temaenes samvirkning og det vurderes hvilke verdier og tålegrenser landskapet, stedet eller byrommet som helhet har. Arealplanleggere og landskapsarkitekter i Hjellnes Consult har god kompetanse innenfor utarbeidelse av analyser.