Forurenset grunn

Forurenset grunn

I alle prosjekter som skal gjøre inngrep i terrenget, som å grave i eller heve terrenget, må du vurdere om grunnen i området kan være forurenset. Er det mistanke om grunnforurensning, må du sørge for å få gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse. Hvis det viser seg at grunnen er forurenset, trenger du en tiltaksplan som sikrer at de forurensede massene håndteres forsvarlig.

Hjellnes Consult kan bistå med å vurdere om det er mistanke om forurenset grunn på et område, utføre miljøteknisk grunnundersøkelser, utarbeide tiltaksplaner og følge opp anleggsarbeidene i henhold til gjeldende regelverk innen forurenset grunn og massehåndtering.