Flomanalyse / flommodellering

Flomanalyse / flommodellering

 

Klimaendringer gir mer ekstremvær med kraftig nedbør som påvirker avrenning. Flomsituasjoner oppstår regelmessig og hyppigere enn før, både langs kysten og i innlandet. Regn kombinert med sterk snøsmelting i de største vassdragene gir ofte de største flommene, men flommer med relativt store skadeforløp oppstår også ellers i løpet av året.

Hjellnes Consult utfører flomvurderinger og beregninger, og ved hjelp av modelleringsverktøy kan vi beregne og illustrere risikoområder og mulige tiltak. Dette kan omfatte å beregne flomavrenning, utarbeide flomplaner, planlegge og prosjektere flomsikringstiltak med erosjonsforebygging og kapasitetsøkende tiltak.

Sjekk ut markedsområde Vann og avløp for mer informasjon og kontakt.